Keurmerken voeding, uitleg en betekenis

keurmerken Keurmerken Een keurmerk is een compact, visueel kwaliteitsoordeel over een product of dienst, afkomstig van een betrouwbare bron. EKO, Biologisch, Demeter, Biologisch-Dynamisch, PVE en IKB zijn termen en keurmerken die u op de pagina's van de bedrijven op deze site tegen kunt komen. Waar deze termen voor staan leggen we op deze pagina voor u uit. U leest van een aantal logo's wat de betekenis is en interessante achtergrondinformatie.

Biologisch Biologische producten zijn herkenbaar aan de 'EKO' keurmerken. De producten worden geteeld zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en bevatten geen chemisch-synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen. 

De biologische landbouwnormen zijn gebaseerd op het behoud van milieu, natuur en landschap en het welzijn van dieren. Deze normen gelden in de hele Europese Unie. Biologische producten worden gecontroleerd door Skal, de door de Nederlandse overheid aangewezen controleorganisatie. eko-keurmerk

Skal (sinds 1985) is een onafhankelijke, internationaal opererende organisatie en ziet er nauwkeurig op toe dat het gehele productieproces van biologisch geteelde producten op de voorgeschreven, verantwoorde manier verloopt. Is dat het geval, dan certificeert Skal de productiemethode en mag het product worden voorzien van het EKO-keurmerk. Dit EKO-keurmerk geeft de consument de garantie dat het product voldoet aan de strenge eisen van de biologische landbouwmethode. (Bron: Biologica)


Biologisch-dynamisch De biologisch-dynamische (BD) landbouw komt voort uit de antroposofie, een levensvisie die begin 20ste eeuw is ontwikkeld door Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner. Uitgangspunt is dat er een samenhang bestaat tussen plant, dier, bodem en kosmos. Aardse en kosmische krachten worden in de BD-landbouw optimaal gebruikt. Er wordt gestreefd naar een kringloop van eigen voer en eigen mest. Daarnaast moeten licentiehouders ook voldoen aan de EU-normen voor de biologische productiemethode. 

Logo Demter Biologisch-dynamische producten zijn te herkennen aan het Demeter kwaliteitsmerk, zoals dat hiernaast is afgebeeld. De controle wordt uitgevoerd door Skal en de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging).

De BD-Vereniging (sinds 1937) is houdster van het Demeter-kwaliteitsmerk voor de Benelux. Het is een vereniging van producenten en consumenten, met als doel de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw te bevorderen. Ze ondersteunt regionale, nationale en internationale initiatieven, organiseert conferentie en lezingen, verzorgt publieksvoorlichting, geeft het ledenblad Dynamisch Perspectief uit en is vertegenwoordigd in Platform Biologica en Skal. (Bron: Biologica)EKO, biologisch, Demeter, biologisch-dynamisch...lees meer op de website van het Voedingscentrum 


IKB Integrale Keten Beheersing. Een systeem dat in het begin van de jaren ’90 door het gezamenlijke bedrijfsleven in de veehouderij is ontwikkeld om de kwaliteit van vee, vlees en eieren te bevorderen en te garanderen. In het hele proces van boer tot detailhandel worden waarborgen aangebracht om dit te bewerkstelligen.

Een bedrijf kan vrijwillig besluiten deel te nemen aan IKB. Via een overeenkomst bindt een bedrijf zich aan de IKB-regelingen en moet hij zich daar aan houden. De IKB-voorwaarden verschillen per diersoort en schakel in de productieketen, maar zijn over het algemeen strenger dan de wet.

Integrale Ketenbeheersing

PVE Afkorting voor Productschappen Vee, Vlees en Eieren. Een organisatie voor werkgevers en werknemers van de beroepsgroepen in de vee, vlees en eiersector in Nederland. Als overkoepelende instantie betrokken bij activiteiten van meerdere schakels uit de productieketen, zoals marktonderzoek en promotie van bijvoorveeld vlees of eieren. Veehandelaren, veehouders, pluimveebedrijven, slagers, eierpakstations en supermarkten zijn voorbeelden van bedrijven die met het PVE te maken hebben.

Enkele belangrijke PVE activiteiten/beleidsterreinen zijn: Integrale Keten Beheersing (IKB), kwaliteitsverbeteringsprojecten en onderzoek, diergezondheidszorg, dierenwelzijn, fokkerij, technische regelingen, milieu, arbeid, markt en structuur, bemiddeling bedrijfsleven, Europese regelingen, communicatie en afzetbevordering. 

Zie voor de keurmerken van de diverse bedrijven op deze website de links naar de boerderijwinkels, bedrijven en websites.